jim_dangle25_09:

cho mình hỏi bạn là dân thiết kế thì bạn xài những phần mềm nào,

mà chỉ xài touchpad của mac không vậy

mình cũng là dân thiết kế, cũng xài mac

bạn rãnh rổi thì chỉ giáo mình với