Mấy bác ơi! Xin chỉ giúp em! Sao em dùng Time Machine để Backup cho Mac nhưng nó cứ báo là Time Machine could not be configured. The built-in network interface could not be found! Xin mấy bác giúp em!