B nào có key dùng ngon lành cho phần mềm Ringer giúp t nhé. Thanks all.