Mấy anh cho em xin key Logic Pro 9 với, em rất thích thu âm trên Mac, thấy trình này hay hay nên down về nhưng chưa có key.. [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]layfull:[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]layfull:[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]layfull: