Cac bac oi giup em voi. co ai chi em cach su dung chuong trinh Qt khong, dung de viet ngon ngu lap trinh C. huhu cám on cac bac nhieu[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]