Các ứng dụng default trong Mac thường là không hoàn hảo bằng ứng dụng của các hãng thứ ba nên các bạn thường có xu hướng cài đặt ứng dụng khác để thay thế. Thế nhưng khi các bạn cài đặt ứng dụng mới và set default cho ứng dụng này thì nhiều lúc lại không hoạt động gây cảm giác rất khó chịu khi cứ fai chọn lại ứng dụng mỗi khi bật file. RCDefaultApp là một tiện ích miễn phí giúp hệ thống hoạt động trơn tru và ko gây ra những phiền toái khi set up default app.Chi tiết bài viết ở đây

http://creativetechs.com/tipsblog/se...s-in-mac-os-x/

Trang web download

http://www.rubicode.com/Software/RCDefaultApp/