Có bác nào biết cách tách riêng cửa sổ video trong skype thành 1 cửa sổ riêng biệt giống Yahoo Messenger không? Mục đích của mình là khi tách ra như thế thì để cửa sổ video (thu nhỏ lại 1 chút) ở chế độ "Alway on top" trong khi gọi video call để còn làm việc khác trên màn hình.

Gọi video call trong YM thì làm được việc trên nhưng chất lượng gọi video call của YM không tốt bằng skype.

Cám ơn các bác nhiều!