Không hiểu tại sao máy của em khi còn ở bên Úc gắn dây hoac wifi mạng vẫn bình thường...nhưng sao khi đem về Vn...gắn dây từ cục moderm ADSL thì không vô được mạng...

Mong các huynh giúp đỡ........:cry: