http://www.fileserve.com/file/fXguneA

bạn có muốn mình có một USB trên mạng không? cần đến là có, rất tiện lợi. Dropbox có thể với bạn