mọi người giúp em xem phìm trên projecter nhé em sử dụng Mac OS em dùng powerpoint slideshow bình thường nhưng không biết cách nào để chiéu phim hay hình ảnh lênh mong moi người giúp đở.