ACE nào có phần mềm Kinh thánh cho Mac không?

Em đang rất cần phần mềm Kinh thánh tiếng Việt cho Mac, anh chị em nào biết ở đâu cho em biết vơi!

Cảm ơn nhiều nhiều....!