Năm sản xuất: 2009

Phiên bản: 2.3

Hãng sản xuất: ProteMac

Hệ thống: PPC/Intel universal

Thuốc: có là điều tất nhiên

ProteMac Meter là tiện ích dùng để kiểm soát dung lượng chuyển tải qua mạng internet, có tác dụng giám sát các hoạt động của máy MAC trên mạng như dụng lượng up và down của từng ứng dụng. Phần mềm này bạn có thể dùng để biết được dung lượng sử dụng internet trong tháng

Mã:
http://www.fileserve.com/file/wT5ZtF4