Năm sản xuất: 2009

Phiên bản: 1.6.46

Hãng sản xuất: Balsamiq

Hệ thống: PPC/Intel universal

Điều kiện hệ thống: phiên bản Mac OS 10.4 hoặc cao hơn

Thuốc : cóCác bạn có thể xem demo video tại địa chỉ nàyMã:
http://www.youtube.com/watch?v=70hfU7_95Gw&feature=player_embedded
Mã:
http://www.fileserve.com/file/bscZGkg