Ngày phát hành: 18.01.2009

Phiên bản: 1.7

Hãng sản xuất: Blazingtools Software

Hê thống: PPC/Intel universal

Thuốc : có

Phần mềm này có cả hãng sản xuất nên các bạn yên tâm không phải tôi thả virus cho các bạn. Một điều quan trọng nữa là phần mềm hại hay không hại phụ thuộc vào mục đích của bạn. Nếu bạn dùng để theo dõi con cái sử dụng máy tính thì tốt nhưng dùng việc khác thì chịu...Mã:
http://www.fileserve.com/file/V7pUhRp