Năm sản xuất: 2010

Phiên bản: 2.1.2

Hãng sản xuất: Koingo Software

Hệ thống: PPC/Intel universal

Điều kiện hệ thống: Mac OS X 10.4 hoặc cao hơn

Thuốc: có

Mac Cleanse giúp các bạn xóa sạch các vết tích còn lại trên máy tính khi bạn làm việc như cache, các temp hay cookie, history ...Mã:
http://www.fileserve.com/file/kSmUjEt