AE tức là After Effects CS3, CS4 и CS5

còn FCP là Final Cut Pro 7.0.3Năm sản xuất: 2010

Phiên bản: 2.0.73

Hãng sản xuất: proDad

Hệ thống: PPC/Intel universal

Điều kiện hệ thống: Mac OS X 10.4 hoặc cao hơn

Hiệu ứng cho các chương trình phiên bản sau hoặc thấp hơn :

Final Cut Pro 7.0.3

Motion 4.0.3

Premiere Pro CS5

After Effects CS3, CS4 и CS5

Thuốc: có

Mercalli V2 đã tạo ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D hiệu chỉnh ổn định video cho phép bạn có các kết quả tốt nhất hơn hản các sản phẩm khác trên thị trường. Mercalli cũng sử dụng một số hàm chuẩn camera cho phép chính xác nhất quản lý và biên tập các file video.
Mã:
http://www.fileserve.com/file/UrDTSVX