Năm sản xuất: 2009

Phiên bản: 1.1

Hãng sản xuất: Pixel Research Labs.

Hệ thống: PPC/Intel universal

Điều kiện hệ thống: Mac OS 10.5+

Тhuốc: cóMã:
http://www.fileserve.com/file/Gyngf4J