Năm sản xuất: 2009

Phiên bản: 7.0

Hãng sản xuất: SubRosaSoft Inc.

Hệ thống:

PPC/Intel universal

Yêu cầu hệ thống: 10.4+

At least 256MB of RAM (more is better)

Secondary Hard Disk

CD/DVD-ROM Drive (for DVD Installation or Boot DVD)

Тhuốc: đã [k]Hãng SubRosaSoft giới thiệu phiên bản v7 FileSalVage cho ứng dụng khôi phục file với giao diện mới, mở rộng nhiều tính năng người dùng.Mã:
http://www.fileserve.com/file/qazp9xF