bài vừa rồi đang lên không hiểu sao các bác xóa mất.phạm lối gì ta. đăng lại vậy....http://www.mediafire.com/?7dfad6d746c35nx torrenthttp://www.mediafire.com/?jzy0uej06g3cxr2 kẹo vừng......http://www.utorrent.com/downloads/complete?os=mac ai chưa có utorrent down tại đây.