Mình muốn copy từng bài nhạc và video va iphone mà không biết dùng phần mềm nào,mới tìm thấy phần mềm này mà không có key,bác nào có cho mình xin nhé.Cảm ơn các bác nhiều