có ai biết cách làm cho office 2011 cho mac nhanh chút ko? máy em cui nên chạy ỳ ạch quá.... hic hic....