Bạn nào có thuốc cho Silver Efex Pro 2 for Mac chưa ?

Nếu có vui lòng se cho mình với.

Tìm hoài mà chưa thấy toàn thấy cho bản Win.email:maycatangphoto[MENTION=73579]yahoo.com[/MENTION]Đa tạ.... Đa tạ ....!