Hello các bác Tinh Tế.Em ko hiểu sao cái Itunes 10 của em giờ ko thể connect đc với Internet. Cứ ấn vào Itunes store là nó hiện ra bảng: "Itunes could not connec to the the store. An Unknow error occurred" Mặc dù em vẫn connect vs wifi, vào web bt.con Mac của em sài MacOSX 10.6.6, còn Itunes 10. Các bác giúp em với