http://www.mediafire.com/?lapc16s5n2b72bqBảo trì bảo dưỡng hệ thống và tiện ích làm sạch. Nó cho phép bạn chạy các nhiệm vụ misc của bảo trì hệ thống: cho phép sửa chữa, chạy các kịch bản định kỳ, thiết lập lại Mail và Tiêu điểm của Index, xây dựng lại cơ sở dữ liệu LaunchServices, xóa ứng dụng, font và bộ nhớ cache hệ thống, kiểm tra tình trạng của đĩa cứng.Có gì mới trong phiên bản này:Xóa Internet Cache cải thiện

Xóa các ứng dụng được cải thiện Cache

Xóa các báo cáo chẩn đoán được cải thiện