http://www.mediafire.com/?bk9m5e4185nk14n

iCleanLanguage là một ứng dụng đơn giản, an toàn loại bỏ địa phương vô ích, hoặc các tập tin ngôn ngữ, từ máy tính của bạn. Trên OSX, những tập tin này có thể mất đến 4 GB không gian, trừ khi bạn muốn sử dụng các ngôn ngữ đó trên mac, khi nó là không cần thiết. iCleanLanguage thực hiện bằng cách quét các tập tin này và sau đó chọn lựa loại bỏ chúng. iCleanLanguage là sự khác nhau với các ứng dụng tương tự bởi vì nó cho phép bạn xóa các tập tin từ các địa điểm cụ thể hoặc ứng dụng, đưa ra một báo cáo đầy đủ, cho phép bạn loại trừ một số ứng dụng và thư mục, và có thể được sử dụng trong chế độ "Dry Run" Nó cũng có thể được sử dụng để làm mới các ứng dụng tải vềCó gì mới trong phiên bản này:Thêm khả năng tương thích với hệ điều hành 10,6, Snow Leopard.

Thêm tập tin ngôn ngữ mới.

Giao diện rõ ràng hơn

Một số mã tổng thể cải thiện