:banghead: có ai biết cách join file có đuôi __a có pass ko.chi giùm e với