Em mới mua con Apple ibook G3 v10.4.11 . Hiện em ko biết down office cho dòng này ở đâu, và cài như nào. Bác nào làm ơn giúp mình với, mình hơi ngu một chút. Hix