Em mới dùng con Mac Air. Có thằng cu con đi học mẫu giáo, muốn dùng máy tính để theo dõi nó qua Webcam của trường. Nhưng khi em vào địa chỉ trang web, user, pass của trường cung cấp thì máy báo không xem vào đc. Các bác cho em hỏi có phải dùng phần mềm gì ko? Hoặc là làm cách nào để xem đc? Các máy Window khác nta xem đc bình thường.