Tình hình là sau khi nâng cấp lên bản chính thức của 10.7 cho macbook. Hiện tại em không thể lưu được file world hay excel lên ổ cứng em đã thử cả trên pation của mac của windows và data. ( máy em chia 3 pation : MaoOS, Data, Win7) em dùng bản office 2011. Sau khi cài lại bản office 2008 thì em chỉ có thể lưu file vào document không thể lưu vào ổ data với định dạng NTFS dưới đây là thông báo lỗi khi lưu file:và đây là thông báo sau khi lưu file :Máy của em các ổ đều còn dung lượng trống. lưu file của các app đều bình thương.Rất mong các cao thủ chỉ giúp, Thanks