em cài lại sd nhưng bị hết ngày sử dụng rồi nên ko vào đc để ***..... anh em nào có cách giúp reset ngày sử dụng ko [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]