minh da xem nhieu bai huong dan cai windows tren mac roi, nhung van chua dam thuc hien,

minh co 1 so vuong mac sau day:

.. neu cai ko thanh cong thi co the format lai de xai mac OS nhu cu duoc ko va bang cach nao?

.. neu cai windows thi minh co can CD hay ko, hay minh co hard drive co luu win7, thi cai win 7 bang cach nao? driver thi sao?

cam on anh em nao giup do va huong dan cho minh

minh moi xai mac nen chua ranh lam