Bên Win thì co chương trình Freemake Video Downloads để down trên trang MTV . Com

Không biết bên Mac OS có chương trình nào tương tự ko pà con các pác share cho em với.