Quản lý tài liệu cho MacOS

Tự tìm và sắp xếp các tài liệu trong máy tính.

Tổ chức và quản lý các tài liệu trên máy của bạn theo Thư mục, Bìa tài liệu, Mục sưu tập.

Hỗ trợ đánh dấu tài liệu theo nhãn, siêu dữ liệu (Metadata).

Tìm kiếm các tài liệu theo Tiêu đề, Từ khóa và Tên tác giả.

Có khả năng xử lý tự động theo tập lệnh hàng loạt tài liệu.

Dễ dàng chia sẻ tài liệu của bạn với máy khác, mạng LAN và các thiết bị di động.

Có chức năng mã hóa bảo vệ các tài liệu quan trọng.Mã:
http://www.mediafire.com/?rvi44i4nfwmwbp6
.