Mình tìm mấy bữa nay mà không tìm được key cho phần mềm Xilisoft iphone Magic Platinum ver 4.2.1,anh em nào biết cho mình xin với....thanks anh em nick minh la lehoang.quan85@yahoo.com