Các bạn đã gặp tình trạng macbook (đặc biệt đối với máy cài chung HDH với win 7) tự động thay đổi thời gian theo một múi giờ nào đó nhất định mà không phải là múi giờ hiện tại của bạn? mình đã nhiều lần tìm kiếm trên tinhte nhưng không thấy ai đề cập đến. chẳng lẽ không ai bị như mình sao?

dù sao hôm nay cũng đã tìm được giải pháp. đưa ra đây để ai cần thì tham khảo.mình nghĩ là do lần đầu tiền máy được cập nhật ở 1 múi giờ nào đó, sau này dù mình chỉnh múi giờ khác thì lúc nào nghỉ hoạt động (chẳng hạn login win7) đến lúc khởi động lại nó đều nhận múi giờ đầu tiên. điều đó làm cho múi giờ hiện tại không đúng.

* biện pháp:

1. làm hiển thị các file ẩn (có thể dùng phần mềm InVisibles ở đâu đó trên net (bài hướng dẫn "hiện file ẩn" của ai đó trên diễn đàn bị sai lệnh nên không làm được)

2. tắt điều chỉnh giờ ngày của Mac (Date & Time preferences) nếu đang mở.

3. vào Go để vào partion chứa HDH mac.

4. tìm đến thư mục /private/etc/ (các folder này dạng invisible)

5. trong folder etc, tìm và xóa file có tên "localtime" (nếu đòi pass thì gõ pass của admin vào).

6. vào Date & Time preferences để chỉnh lại đúng theo múi giờ hiện tại (có thể nó tự cập nhật nếu mình đã thiết đặt múi giờ và location của mình từ trước).

7. nó sẽ hiện đúng như bạn muốn.

* (nếu k làm như trên, làm các cách khác như điều chỉnh múi giờ, chỉnh munually đều sẽ bị hiện thị sai lại giống như cũ).