Tình hình là em rất các pro giúp đỡ em cài đặt full phần mềm này với ! Em đã làm thử cài little Snich rồi dùng key như hướng dẫn mà vẫn không ăn thua ! Pro nào giúp em xin hậu tạ :X