có bác nào làm công việc về bản đồ hay các lĩnh vực liên quan không .... hay là các bạn sinh viên cùng chuyên ngành mà có các soft về GIS như mapinfo, microstation.... cho mac thi share mình với nhế đang rẩt cần vì làm bài tập và cho công việc sau này nữa.........help me với nhé tks a e nhiều [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]