<table class="tborder" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="alt1" bgcolor="#E7EBEE">Không hiểu sao máy của mình hôm nay lại có hiện tượng sau: Ngày trước ổ cứng của mình chia 3 ổ lần lượt là Mac os- DATa- Bootcamp . hôm nay minh vào disk utility để gộp ổ đĩa thỳ không sử dụng đc nữa. trong đó thứ tự 3 ổ bị thay đổi Bootcamp- Macos -Data. vậy bạn nào có thể giúp mình đc hok nhì? chẳng hiểu sao thứ tự bị đảo lộn nữa. help mình với. Giờ mình muốn gộp đĩa mà chẳng xóa 1 ổ đi để gộp đia a

</td>
</tr>
</table>