mình dùng laptop TOSHIBA mình muốn cái HDH MAc nhưng nghe nói là không phải máy nào cũng có thể cái đc MAC . vậy làm sao để biết máy mình có tương thích với MAC ko để cài đặt .Ai biết chỉ giùm m với .