tình hình là thấy các pác tinh tế nhà ta ai ai xài mac đều mún kiếm thằng này , nên hum nay mạo mụi up lên , mọi người xem thử nhá ^^:happy:

Version 6.0.11994.637263

Xài đc lun cho Mac OS X 10.6.5 and 10.6.6.:devil:INSTRUCTIONS:

——————

1. Chạy DMG file. (Uninstsall tất cả versions gần nhất bằng cách sử dụng uninstall.app)

2. Chạy thằng “Cleaner License Reset.app”3. Run “Activation Blocker”

4. Run “Install.app” nằm bên trong DMG ak

5. Khi install xong , open Parallels Desktop.

6. Activate với cái serial từ file the INSTRUCTIONS bên trong torrent.

7. KHÔNG ĐĂNG KÍ ( register ), khi nó kêu mềnh đăng kí thì .

a) bấm thoát nó ra

b) bấm vào câu “I Don’t wanna register” 8.hehe xài thui kaka

LINK DOWNLOAD : http://....../3C1y8

P/S : THẤT RA THÌ CŨNG KG CẦN XÀI VERSION NÀY ĐÂU , LION CHẤP LUN CHO THẰNG 12090

CHÍNH VÌ VẬY SHARE LUN CÁI KEY NẾU MEM NÀO XÀI 12090 :


GNHJ67-TE9RVJ-X053TF-7EED4R-3QTEQE