Có ai có phần mềm này ko ạ.... em tìm mãi mà ko thấy trên appstore bán 0.99$ thì phải.