iStudiez Pro ... cuộc sống của học sinh là một kết hợp chóng mặt hoạt động và chỉ craziness đồng bằng! Hãy chịu trách nhiệm về lịch trình của bạn và đặt iStudiez Pro làm việc cho bạn! Tận dụng lợi thế của iStudiez Pro dễ dàng chuyển hướng và không bao giờ bỏ lỡ một khóa học khác, bài giảng và phòng thí nghiệm, nhiệm vụ theo dõi và thời hạn, bài tập về nhà, sắp xếp nhiệm vụ và nhiều hơn nữa!

Bạn có một sinh viên sống sót trường trung học, cao đẳng hoặc đại học thời đại?

Bạn có một giáo viên nhằm theo dõi tất cả các khóa học và các lớp học bạn dẫn?

Bạn có cha mẹ đang cố gắng để chăm sóc trẻ em của bạn và để bắt kịp trong khi họ đang trong tiểu?

Sau đó, iStudiez Pro là dành cho bạn!

Một khi bạn bắt đầu sử dụng các ứng dụng bạn sẽ ngay lập tức muốn không có gì khác là công cụ để sắp xếp tất cả các lịch trình và bài tập về nhà của bạn một lần và cho tốt. Đọc dưới đây và tìm hiểu lý do tại sao iStudiez Pro sẽ được ứng dụng hiệu quả nhất trên thiết bị của bạn!

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: CLOUD SYNC!

Phiên bản đồng bộ Mac với iStudiez Pro iPhone / iPod Touch và iPad.

Với iStudiez Pro, bạn có thể dễ dàng:

Tổ chức lịch trình của bạn

Độc đáo được xây dựng trong kế hoạch cho phép bạn đầu vào và dễ dàng quản lý tất cả các loại lịch trình bao gồm cổ điển, xen kẽ (A & B tuần), xoay và khối lịch trình. Duy nhất bạn có thể nhập các thông tin chi tiết khóa học phổ biến nhất, mà còn thêm các giảng viên có tất cả các thông tin liên quan như giờ làm việc, số liên kết điện thoại, và địa chỉ email. Khi bạn đang chào đón thêm các kỳ nghỉ và thậm chí hủy bỏ các lớp riêng biệt trong trường hợp bổ sung events.In tối đa, bạn được cung cấp với một bộ mở rộng các biểu tượng được thiết kế đặc biệt cho iStudiez Pro để đánh dấu các loại lớp học của bạn và các hoạt động ngoại khóa. Nhãn màu có sẵn để thuận tiện cho bạn để đánh dấu mỗi khóa học cụ thể.

Theo Với bài tập ở nhà của bạn

Phần đặc biệt được dành riêng để theo dõi bài tập về nhà và bài tập của bạn. Dù là cách bạn được sử dụng để quản lý các nhiệm vụ của bạn, bạn sẽ tìm thấy tất cả trong iStudiez Pro. Hoặc là bạn muốn tổ chức nhiệm vụ của bạn theo ngày hoặc theo khóa học hoặc bằng cách ưu tiên hoặc sắp xếp chúng vào chưa giải quyết và hoàn tất, bạn có tất cả các lựa chọn tại hand.Sometimes của bạn, bạn có thể làm việc theo nhóm, vì vậy nó được dự tính mà bạn có thể thêm một đối tác bất kỳ tập của bạn (hoặc chọn từ danh bạ hoặc tạo một số liên lạc mới ngay trong ứng dụng).

Ở Cập nhật

Khi lịch trình của bạn được thêm vào, tóm tắt các lớp học hiện tại và nhiệm vụ được tự động phản ánh trong Hôm nay view.You sẽ thấy danh sách các sự kiện và bài tập bao gồm tất cả các chi tiết như loại sự kiện, địa điểm, thời gian còn, người hướng dẫn lớp học, số lượng các nhiệm vụ đang chờ xử lý và những gì tiếp theo trên schedule.Courses phản ánh trong xem Hôm nay có thể dễ dàng thay đổi trong mỗi và mọi biểu tượng detail.Today luôn luôn gậy bạn đến ngày hiện tại!

Theo dõi lớp / GPA

Tùy chọn này được dựa trên các bài tập (hỗ trợ các nhiệm vụ trọng / không trọng), và điểm trung bình máy tính có sẵn cho cả học kỳ hiện tại và quá khứ. Hỗ trợ quy mô nhất thế giới phân loại được sử dụng (lớp lá thư, phần trăm, điểm).

Có gì mới

Phiên bản 1.0.5:

Cố định "Đồng bộ hoá từ máy Mac":

Thêm vào Sync lệnh Server cho phép lực lượng đồng bộ với máy chủ tất cả các dữ liệu có sẵn trong iStudiez Pro cho Mac;

Cố định vấn đề khi ứng dụng mất dữ liệu sau khi dùng;

Cố định điểm trung bình tính toán dựa trên thang điểm phần trămLink Download