Tình hình là em cần phần mềm batf bác nào có link share em với ( có keygen haowcj ..... nhé)

TKS các bácP/s: bác nào chuyển topic qua box HDH_MA giùm em với...loạn vì mở nhiều tinh tế quá..