Xin mọi người giúp mình với. mình đang ko kiếm được phần mềm nào để đọc đuôi *.PXT. Mong mọi người giúp đỡ mình với. Có phần mềm PEST mà nó ko thích hợp với macbook white của mình.