Ai có key để cài phần mềm này không mình tìm trên forum có giới thiệu về phần mềm mà không có key nên không cài được ai có key có thể giúp mình được không bản trial cũng được đang cần rất gấp