Hiện tại em chưa có bản Artrage full nào cả. Các bác có ai có thì cho em xin với nhé. Càng mới càng tốt, cái này em cốt lấy về cho bu em dùng nhưng kiếm mãi k được. Các bác giúp em với :cry: