Trích dẫn Gửi bởi kaching
K*y CS5

1325-0621-9125-0765-3648-0614

1325-0365-5929-6118-8817-8422

1325-0150-1163-7532-1626-3430

1325-0178-1927-9019-0123-2254

1325-0702-3693-1544-9166-3515

1325-0549-2240-0071-3409-1342Vào host chỉnh lại, add dòng này vào là ko bao giờ hỏi nữa..

127.0.0.1 activate.adobe.com

127.0.0.1 practivate.adobe.com

127.0.0.1 ereg.adobe.com

127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com

127.0.0.1 wip3.adobe.com

127.0.0.1 3dns-3.adobe.com

127.0.0.1 3dns-2.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com

127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com

127.0.0.1 activate-sea.adobe.com

127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com

127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com

127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com

127.0.0.1 sams.nikonimaging.com
Cách này ko ổn rồi bạn ơi, vẫn ko xác nhận được user.