Mail Designer là Mac App hoàn hảo để tạo ra các mẫu thư tùy chỉnh và bản tin. Với thiết kế Thư, bạn dễ dàng và trực giác có thể tạo ra các thiết kế Thư tuyệt đẹp. Lời mời quyến rũ, bản tin sâu sắc và cung cấp không thể cưỡng lại - Người dùng Mac có thể lựa chọn từ một loạt các mẫu được xác định trước và tinh chỉnh thiết kế. Bố trí có thể được lưu dưới dạng một mẫu và được sử dụng nhiều lần.
NEW Chúng tôi cập nhật thiết kế Mail for bộ sưu tập văn phòng phẩm Chúc mừng mùa mới của chúng tôi 4

NEW Chúng tôi đã thêm hai thương hiệu Ý tưởng thiết kế mới cũng như hai khối bố trí

NEW Bây giờ bạn có thể mở nhiều cửa sổ nội dung cùng một lúc, ví dụ như để xem khối Giao diện và đồ họa cùng một lúc

NEW Bao gồm đồ họa lịch mới cho năm 2012

Sửa chữa cải thiện đường cao độ lệch trong Outlook

Fonts CẢI THIỆN có tên bao gồm một không gian hiển thị chính xác trong Outlook

Sửa chữa sai lệch màu sắc CẢI THIỆN trong hình ảnh

Lệnh CẢI THIỆN Dán hiện đang làm việc một lần nữa trong hộp thoại xuất khẩu HTML

CẢI THIỆN Sửa chữa sai lệch kích thước font chữ

CẢI THIỆN Sửa chữa một vụ tai nạn hiếm xuất khẩu trong HTML

CẢI THIỆN Cải thiện sự ổn định tổng thể
Link Download