Các bác cho em hỏi có phần mềm nào tương tự như 3dview trên window để xem hình ảnh vật thể 3 chiều cho mac không? TÌm cả ngày không thấy..