Hi All !

Mình nhận viết các ứng dụng trên iPhone & iPad cho các cá nhân hoặc công ty. Đảm bảo về chất lượng, thời gian. Mọi thông tin liên hệ.

Yahoo: macbook1503@yahoo.com